Rekonstrukce tří domů na Masarykově náměstí

domy.jpg Zahájení prací se předpokládá letos na podzim


domy.jpg

Začátkem ledna bylo vydáno stavební povolení na všechny 3 domy. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Zahájení prvních stavebních prací se předpokládá na podzim tohoto roku. V jednotlivých domech budou bytové i nebytové prostory určené k podnikání, v jednom z nich bude umístěno také městské informační centrum. Moravskoslezský kraj poskytne městu Karviná dotaci na spolufinancování nákladů na rekonstrukci těchto domů.