Komunikaci na ulici Žižkově čekají rozsáhlé úpravy

perex_Žižkova_mapka1.jpg V pondělí 20.08.2018 bude zahájena první etapa rekonstrukce.


perex_Žižkova_mapka1.jpg

15.08.2018 – Modernizace místní komunikace na ulici Žižkově je rozdělena na tři etapy. První etapa se týká úseku komunikace od vjezdu na parkoviště u polikliniky po křížení s ulicí Čsl. armády. Ve dvou dalších etapách bude ulice opravena až po kruhový objezd u OC Kaufland, resp. v opačném směru po křížení s ulicí Mickiewiczovou.

Vozovka se bude frézovat do hloubky min. 50 centimetrů, počítá se i s opravou obrubníků. Součástí investiční akce jsou také opravy navazujících chodníků a okolního terénu či úpravy vodovodů a plynovodů. Opravy povrchu se dočká i místní komunikace na ulici Bratranců Veverkových.

„Po uzavřené části ulice Žižkova budou moci projet pouze autobusy hromadné dopravy a vozidla integrovaného záchranného systému. Po dobu rekonstrukce dojde rovněž k přesunu autobusových zastávek,“ říká náměstek primátora Lukáš Raszyk (ČSSD). Provizorní autobusové zastávky budou vybudovány na ulici Čsl. armády naproti Rehabilitačního sanatoria a na ulici Žižkově před křižovatkou s ulicí Čsl. armády ve směru od restaurace Tesarčík. „Tato I. etapa rekonstrukce vozovky by měla skončit začátkem listopadu letošního roku. Vjezd na parkoviště u polikliniky zůstane zachován,“ dodává Lukáš Raszyk.

Od půlnoci 21. srpna zde bude platit zákaz podélného parkování. Autobusová doprava bude řízena semafory – úprava jízdního řádu se nepředpokládá.

Objízdná trasa bude vedena po ulicích Leonovova, Rudé amády a Čsl. amády. Další etapy rekonstrukce budou navazovat dle klimatických podmínek.

Za plynulý a bezproblémový průběh realizace odpovídá zhotovitel stavby:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava – sever, IČ 608 38 744, Polanecká 827, Ostrava-Svinov, zodpovědná osoba: p. Aleš Janík.

png.pngPrvní etapa_reko_ul_Žižkovy_objízdné_trasy.png, soubor typu png, (4,29 MB)
png.pngPrvní etapa_reko_ul_Žižkovy_provizorní_zastávky_MHD.png, soubor typu png, (3,86 MB)