Rozsáhlá rekonstrukce komunikací v centru města je připravena k realizaci

MK.jpg Rekonstrukce bude rozdělena do 2 etap.


Etapy ul. Lázeňská.jpg

V měsíci květnu letošního roku bude zahájena  „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“. Jedná se o dlouhodobě připravovanou celkovou rekonstrukci ulice Lázeňské, Karola Śliwky, Poštovní  a částečně i ul. Mlýnské.

V rámci realizace bude kompletně opravena asfaltová vozovka,  chodníky, bude vyměněno veřejné osvětlení, opraveno odvodnění zpevněných ploch,  vybudována nová autobusová zastávka u sauny. Klasické křižovatky ulic Karola Śliwky a Poštovní a křižovatky ulic Karola Śliwky, Masarykovo náměstí a Mlýnská budou nahrazeny  kruhovými objezdy.

Předpokládaná délka realizace stavby je 6 měsíců.  Jednotlivé úseky stavby budou etapizovány. O jednotlivých etapách  i průběhu celé rekonstrukce budeme veřejnost průběžně  informovat.