Soupis plánovaných oprav v roce 2018

Karviná v letošním roce připravuje a realizuje práce na následujících komunikacích, chodnících, parkovacích plochách a mostech.


 

Komunikace


Oprava ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě

v realizaci

Oprava ul. Lázeňské v Karviné-Darkově

v realizaci

Oprava MK ul. Cihelní (ul. Havířská-ul. Závodní)

ukončeno

Oprava MK ul. Cihelní (ul. Závodní-ul. Sv. Čecha)

v realizaci

Oprava komunikace k Městské policii, ul. Univerzitní park v Karviné-Fryštátě

ukončeno

Oprava komunikace ul. Poutní u garáží v Karviné-Mizerově

v přípravě

Oprava MK ul. Prameny v Karviné-Ráji

v přípravě

Oprava MK ul. Slovenská v Karviné-Hranicích 2. část

v realizaci

Modernizace komunikace ul. Ciolkovského

v realizaci

Úprava povrchu v garážové osadě u TSKa

v přípravě

Oprava ul. Žižkova a Br. Veverkových

v přípravě


Chodníky a cyklostezky


Oprava chodníku na ul. Studentská v Karviné

v realizaci

Oprava chodníku na ul. Sovova podél č. p. 685-691, Karviná-Ráj

ukončeno

Oprava chodníku na ul. Dačického

v realizaci

Oprava chodníku na ul. Víta Nejedlého

v realizaci

Oprava chodníků na ul. Haškova

ukončeno

Cyklostezka na ul. Leonovova v Karviné-Hranicích (Na kole po železné cyklotrase)

v přípravě

Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP

ukončeno


Parkovací plochy


Výstavba parkovacích ploch a přemístění chodníku na ul. Dvořákově v Karviné-Novém Městě

ukončeno

Výstavba parkovací plochy na ul. V Aleji v Karviné-Ráji (zdravotní středisko)

v přípravě

Výstavba parkovacích ploch na ul. Prameny v Karviné-Ráji (883)

v realizaci

Parkovací plocha v prostoru demolice domu čp. 1248-1251 na ul. Mírové

v přípravě

Oprava odstavné a manipulační plochy v garážové osadě na ul. Sportovní

ukončeno

Odstavná plocha ZŠ Borovského v Karviné-Ráji

ukončeno


Mosty


Rekonstrukce propustku M 32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné-Starém Městě

v přípravě

Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě

v přípravě

Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou v Kárviné-Starém Městě

v realizaci