Stavební úpravy bytového domu č. p. 871 v Karviné – Ráji

IMG_20200216_145755.jpg Probíhají administrativní úkony před realizací


IMG_20200216_145755.jpg

V letošním roce proběhnou stavební úpravy bytového domu v Karviné - Ráji, který slouží k bydlení seniorů. Jedná se o dům č. p. 871, kde kromě zasklení lodžií dojde také na celkové zateplení objektu, čímž bude dosaženo značné energetické úspory objektu.

S vybraným dodavatelem byla uzavřena smlouva na realizaci úprav. S ohledem na výskyt chráněného druhu rorýse obecného v dané lokalitě je možné zahájit práce mimo období hnízdění, tedy v srpnu letošního roku. Akce bude spolufinancována z dotací ze Státního fondu životního prostředí České republiky.