Úprava hráze v Rájecké remíze v Karviné – Ráji

Práce budou zahájeny v průběhu měsíce března


Rájecká remíza - ve směru záznamu.jpg

V rámci stavby dojde  k úpravě hráze, a to  zejména jejím navýšením a úpravou nátokového objektu z důvodu protipovodňové ochrany. Součástí prací budou také terénní úpravy břehů Rájeckého potoka včetně úpravy přilehlých chodníků a veřejného osvětlení. Předpokládaná doba realizace je 180 dnů.