Od začátku října probíhá rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha

IMG_20191007_131106.jpg Po dobu provádění prací dochází k dopravním omezením.


IMG_20191104_105423.jpg

Aktualizováno 18.11.2019 – Od začátku října probíhají stavební úpravy ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě. Nyní se opravuje úsek od křižovatky s ul. Cihelní po křižovatku s ulicí Havířská. Pracuje se na opravách sjezdů a odvodnění ulice, postupně jsou vyměňovány obrubníky vč. přídlažby. Po dobu provádění stavebních prací je vozovka neprůjezdná. Vjezd je umožněn pouze vozidlům stavby a dopravní obsluhy, a to směrem od křižovatky s ul. Ostravská (případně Cihelní). Dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

V říjnu byly zahájeny stavební úpravy na ulici Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě. Díky této akci byl zjištěn nevyhovující stav vodovodního řadu v této lokalitě. Stav vodovodu byl posouzen zástupci SmVaK Ostrava před zahájením prací na vozovce, kdy získané informace neposkytly dostatečný přehled o končící životnosti potrubí. Jeho stav byl po odkrytí svrchních vrstev komunikace shledán nevyhovujícím a za hranicí životnosti. V zájmu minimalizace rizika stavebních zásahů do nového povrchu vozovky se zástupci statutárního města Karviné, zhotovitele stavebních úprav STRABAG a SmVaK Ostrava v pondělí 18. listopadu 2019 dohodli na zjednání nápravy. To znamená nahrazení nevyhovujícího vodovodního řadu novým, včetně odboček k 33 hlavním ventilům jednotlivých přípojek k nemovitostem v ulici Svatopluka Čecha. Statutární město se během jednání s vodárenskou společností dohodlo, že veškeré finanční náklady spojené s obnovou vodovodního řadu ponese SmVaK Ostrava. Realizace proběhne do konce března 2020 tak, aby v průběhu dubna byla oprava komunikace dokončena včetně položení nového povrchu vozovky. Po celou dobu stavby bude platit stávající dopravní omezení. To znamená, že od ulice Havířská bude platit zákaz vjezdu a od ulice Ostravská, resp. Cihelní bude vjezd povolen rezidentům a dopravní obsluze. Náměstek primátora města Karviná Lukáš Raszyk (ČSSD) k těmto opatřením uvedl: „Je nám líto, že se dopravní omezení protáhnou až do prvního čtvrtletí příštího roku, na druhou stranu dojde k odstranění rizika budoucích havárií a také zlepšení kvality vody a její dodávky pro naše občany. Zároveň tím chráníme naše investice, což je rovněž v zájmu všech zapojených stran. I když bude dočasné dopravní nepohodlí  delší, než jsme plánovali, přesto jsme přesvědčeni o významu tohoto kroku a současně děkujeme za pochopení.“