Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha bude zahájena v říjnu

IMG_20190711_121203.jpg Po dobu provádění prací dojde k dopravním omezením.


IMG_20190711_121203.jpg

Od úterý 1.10.2019 bude zcela uzavřena ulice Svatopluka Čecha v Karviné – Fryštátě a to z důvodu zahájení stavebních prací. Opravován zde bude povrch vozovky, odvodnění a sjezdy.

Komunikace bude neprůjezdná od křižovatky s ul. Cihelní až po křižovatku s ul. Nádražní, přičemž vjezd a výjezd dopravní obsluhy bude umožněn ve směru od restaurace Dinos (dopravní obsluhou je např. zásobování nebo lékařské, komunální a podobné služby, vozidla, jejichž řidiči nebo přepravované osoby mají v místech uzavírky bydliště, sídlo nebo nemovitost).

Objízdná trasa bude vedena po komunikacích ul. tř.17. listopadu, ul. Ostravská a ul. Nádražní. Tato uzavírka je plánovaná do druhé poloviny prosince 2019. Bližší informace o uzavírce budou dostupné po zveřejnění příslušným správním orgánem na webových stránkách města. Oznámení o termínech a postupu prací bude v dotčené oblasti distribuováno zhotovitelem stavby formou letáků. Informace o průběhu realizace stavby budou postupně aktualizovány.