Úprava zpevněných ploch na Centrálním hřbitově v Karviné – Ráji

IMG_5780.JPG Provoz hřbitova a obřadní síně nebude během provádění oprav přerušen.


IMG_5791.JPG

V polovině letošního roku byla zahájena rekonstrukce zpevněných ploch na Centrálním hřbitově v Karviné – Ráji. Stávající asfaltové povrchy v prostoru před obřadní síní a před vstupem do areálu hřbitova budou nahrazeny zámkovou dlažbou. Součástí projektu je rovněž provedení sadových úprav a výměna mobiliáře. Celkově tak získá tato část Centrálního hřbitova nový ráz. Práce budou dokončeny v měsíci říjnu 2018.Provoz hřbitova a obřadní síně není realizací přerušen, stavební práce jsou vždy po dobu konání smutečních obřadů zastaveny. Během prováděných oprav je zajištěn i stálý přístup do místních provozoven.