Úpravy ulice Březová v Karviné – Ráji

SAVE_20220707_110142.jpg Dokončovací práce proběhnou na jaře.  


Březová.jpg

Již několik měsíců probíhají stavební práce na ulici Březové v Karviné-Ráji. Realizace zahrnuje přesun vozovky směrem dále od bytových domů, vybudování páteřního chodníku podél těchto domů, umístění šikmých parkovacích stání mezi komunikací a chodníkem, úpravy stávajícího odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení, vybudování kontejnerových stání a terénní úpravy vč. výsadby nových dřevin. V současnosti probíhají dokončovací práce a je obnoven jednosměrný provoz od křižovatky s ul. Víta Nejedlého. V jarních měsících budou odstraněny závady nebránící užívání a budou dokončeny terénní úpravy.