V Karviné – Loukách proběhne výstavba nového mostu č. M 59/9

Původní most bude odstraněn


Začátkem července byly zahájeny přípravné práce pro odstranění původního mostu č. 59 /9  u pily v Karviné-Loukách, který bude nahrazen novou mostní konstrukcí. V místě stavby bude provedena úplná uzavírka, objízdná trasa pro vozidla bude vyznačena dopravními značkami (viz přiložený situační plánek). Pro pěší bude vybudována provizorní lávka v blízkosti mostu. Předpokládaná doba trvání prací je 6 měsíců.

Situace.png