Výměna oken v Regionální knihovně Karviná

Knihovna.jpg Vzhled oken byl přizpůsoben charakteru budovy


Knihovna.jpg

V budově Regionální knihovny Karviná na Masarykově náměstí byla během letních měsíců vyměněna stávající okna včetně venkovních parapetů. S ohledem na skutečnost, že budova je kulturní historickou památkou, jsou nová okna svým vzhledem přizpůsobena charakteru tohoto objektu.