Výměna výtahu budovy "B" MMK

Stavající výtah je již zastaralý 


V budově „B“ Magistrátu města Karviné na ulici Karola Śliwky čp. 618 dojde k výměně stávajícího výtahu. Stávají zařízení je  již zastaralé a  vyžaduje  vysoké finanční prostředky na opravy. Zahájení realizace se předpokládá v měsíci září letošního roku. Výběrové řízení na zhotovitele akce se připravuje.