Výstavba nové parkovací plochy v Karviné-Mizerově

Na ul. Studentské přibude 28 parkovacích stání


studentská (1).JPG

Ve 2. polovině února byla na ulici Studentské, v prostoru mezi pizzerií a bytovým domem č.p. 2363, zahájena výstavba nové parkovací plochy o celkové kapacitě 28 parkovacích míst.

Součástí stavby je instalace veřejného osvětlení a odvedení dešťových vod. Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce. Omezení provozu v předmětném úseku vyznačeno dopravním značením.