Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského

Práce byly dokončeny


ZUŠ parkoviště.JPG

Byla dokončena výstavba další parkovací plochy v Karviné, a to v areálu ZUŠ v Karviné-Mizerově. Jedná se o veřejně přístupné parkoviště, jehož kapacita je 37 parkovacích stání. Součástí realizace stavby je také  odvodnění a osvětlení nově vzniklých parkovacích  míst.