Základní a mateřské školy také nepřijdou zkrátka

IMG_1446.JPG Plánují se úpravy uvnitř školních objektů i v exteriéru


IMG_20190918_073819.jpg

V jednotlivých školských zařízeních se připravují další opravy objektů – jedná se např. o rekonstrukce sociálních zařízení, šaten, školní kuchyně či úpravy interiéru školní družiny. Nadále se bude pokračovat v monitoringu kanalizačních přípojek k jednotlivým školním objektům a v následných opravách nebo výměnách potrubí v havarijním stavu. Pracuje se také s návrhy na úpravu zahrad v přírodním stylu a některé z nich budou doplněny o nové herní prvky.