Rekonstrukce školních zařízení byly z velké části ukončeny

ZŠ Školská.jpg Rozsáhlejší opravy pokračují i na začátku nového školního roku


ZŠ Školská.jpg ZŠ Školská

Práce na opravách školních objektů byly z velké části dokončeny před zahájením školního roku. Jedná se především o opravy sociálních zařízení v budovách ZUŠ B. Smetany, ZŠ U Studny, ZŠ Mendelova, ZŠ Školská a ZŠ Dr. Olszaka, kde současně proběhla i výměna interiéru školní družiny. Na ZŠ Slovenské bylo během prázdnin zrekonstruováno zázemí tělocvičny včetně  přilehlých šaten a umýváren.

Práce pokračují na přestavbě bývalých dílen a knihovny na nové učební prostory v ZŠ U Studny a také na opravě venkovní kanalizace MŠ u Modrého slona – obě stavby budou probíhat do konce září. V MŠ V Aleji V Karviné – Ráji proběhla během prázdnin rekonstrukce kanalizace uvnitř objektu, na kterou bylo navázáno modernizací zařízení kuchyně.  Práce jsou prováděny s ohledem na zahájený provoz mateřské školky, stravování dětí je zajišťováno externě.

V podzimních měsících bude ještě probíhat výměna části oken a dveří objektu ZUŠ B. Smetany.