Spouštějí se prázdninové rekonstrukce školních zařízení

IMG_1446.JPG Pracovat se bude i na kanalizačních přípojkách


ZŠ Majakovského.png ZŠ Majakovského

Se začátkem prázdnin postupně začínají práce na opravách školních objektů. Rekonstrukce sociálních zařízení proběhne v budovách ZŠ U Studny, ZŠ Mendelova, ZŠ Školská a ZŠ Dr. Olszaka, kde bude současně probíhat i výměna interiéru školní družiny. Na ZŠ Slovenské bude realizována rekonstrukce zázemí tělocvičny. U některých školních zařízení bude průběžně opravována kanalizace, která je dle provedeného kamerového průzkumu v havarijním stavu.

Koncem června byly dokončeny práce na opravě soc. zařízení u šaten tělocvičny v ZŠ Majakovského, kde situace v době nouzového stavu dovolila zahájit práce dříve.