Zateplení budovy polikliniky na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově

Poliklinika.png Stavba bude spolufinancována z dotačního titulu


Poliklinika.png

V říjnu bylo ukončeno výběrové řízení na realizaci předmětné stavby. Vybraný dodavatel v rámci plnění této veřejné zakázky postupně provede generální opravu střechy vč. zateplení, výměnu oken a vnějších dveří, zateplení obvodového pláště budovy. V současné době probíhají přípravné práce, vlastní zahájení stavebních prací se předpokládá v závěru letošního roku. Účelem je snížení a optimalizace energetické náročnosti budovy, čímž dojde také ke zlepšení komfortu vnitřního prostředí pro nájemce a návštěvníky objektu. Realizace tohoto projektu bude podpořena finančními prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy (NPO), výzva č. 12/2021 – Energetické úspory veřejných budov. V rámci oprav vnitřních prostor byla ukončena výměna jednoho z hlavních výtahů pro přepravu osob.