Zlepšení přístupnosti budov Magistrátu města Karviné

nejen pro imobilní klienty


S cílem zvýšit přístupnost budov pro všechny klienty Magistrátu města Karviné byly v letošním roce již dokončeny důležité úpravy. Jednou z hlavních úprav je nově vybudovaná nájezdová rampa umožňující snadný přístup pro imobilní občany do budovy „D“ na ulici Karola Śliwky č. p. 219. Jako další byl vyměněn výtah budovy „C“ čp. 50 na ulici Karola Śliwky v Karviné – Fryštátě. Původní výtah nevyhovoval současným technickým parametrům a byla nutná kompletní výměna, tak aby bylo zajištěno bezpečí klientů. Poslední z plánovaných oprav je výměna výtahu pro bezbariérový přístup do budovy „B“ na ulici Karola Śliwky čp. 618. Realizace se předpokládá v měsíci září letošního roku.