Zlepšení stavu bytových domů pro seniory

received_1185652238304743.jpeg Stavební úpravy objektů č. p. 814 a 871 v Karviné - Ráji


20200211_084551.jpg

V letošním roce proběhnou další stavební úpravy dvou bytových domů v Karviné - Ráji, které slouží k bydlení seniorů. Jedná se o dům č. p. 814, kde v průběhu jarních měsíců budou zaskleny lodžie a dále o dům č. p. 871, kde kromě zasklení lodžií dojde také na celkové zateplení objektu, čímž bude dosaženo značné energetické úspory objektu.

Nyní probíhá příprava smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci úprav objektu č. p. 871. S ohledem na výskyt chráněného druhu rorýse obecného v dané lokalitě je možné zahájit práce mimo období hnízdění, tedy nejdříve na přelomu srpna a září letošního roku. Akce bude spolufinancována z dotací ze Státního fondu životního prostředí České republiky.