Pomůcka pro zájemce o cvičení pod širým nebem

foto.jpg Město vydalo v rámci projektu Cvičení nezná hranic brožuru s popisem cviků v češtině i polštině.


foto.jpg

Popularita Street Workout neboli cvičení s vlastní vahou těla pod širým nebem je v Karviné na vzestupu. Začínajícím, ale i těm zkušenějším cvičencům je určena brožura s popisem cviků v češtině i polštině. Pro veřejnost je určena elektronická verze brožury, která je ke stažení na našich internetových stránkách. Publikace byla připravena v rámci realizace česko-polského projektu "Cvičení nezná hranic".

Zájemci o tento sport si jej mohou vyzkoušet hned na několika sportovištích v Karviné, kdy další dvě – v areálu Loděnice ve Fryštátě a při ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné-Novém Městě – jsou před dokončením. Druhé ze jmenovaných workoutových sportovišť je rovněž spolufinancováno z uvedeného česko-polského projektu, jehož hlavním cílem je zintenzivnění přeshraniční spolupráce Karviné a polského Jastrzębie-Zdróju v oblastech prevence kriminality, propagace zdravého stylu života a turistiky.

publicita-barevna.jpg

Projekt „Cvičení nezná hranic“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Projekt „Ćwiczenie nie zna granic“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, współfinansowany ze środków Europejskiego nduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.