Dopravní omezení z důvodu demolice bytových domů Residomo v Karviné-Novém Městě

crash-site-crane-water-construction-workers-gutting-building-tear-off-669729.jpg Z důvodu bezpečnosti a hladkého průběhu demolice budou v několika etapách uzavřeny komunikace na ulicích Mírová, Mládežnická, Havířská, V Nádvoří a Květinová.


10.12.2018 – Od 15.12.2018 bude zahájena postupná demolice vybraných bytových domů společnosti Residomo na ulicích Mírová, Mládežnická, Havířská, V Nádvoří a Květinová v Karviné-Novém Městě. Poslední demoliční práce by měly být ukončeny k 30.04.2019.

Z tohoto důvodu budou výše uvedené místní komunikace postupně uzavřeny dle jednotlivých etap.

Místo uzavírky (úsek), délka uzavřeného úseku a termín uzavírky dle jednotlivých etap:

a) úplná uzavírka:  

1. etapa - místní komunikace ul. Mírová, (úsek od křižovatky s ul. Makarenkova po dům čp. 1256 a od domu  čp. 1247 po dům čp. 1436), v délce cca 250 m,  v termínu od 15.12.2018 do 15.02.2019;

2. etapa - místní komunikace ul. Mládežnická (úsek od domu čp. 1259 po dům čp. 1293), v délce cca 150 m, v termínu od 15.01.2019 do 15.03.2019;

3. etapa - místní komunikace ul. Havířská (úsek od domu čp. 1293 po dům čp. 1288), v délce cca 240 m, v termínu od 15.02.2019 do 15.04.2019;

4. etapa - místní komunikace u. Mírová a ul. V Nádvoří, (úsek ul. Mírová od domu čp. 1258 po dům čp. 1255 a ul. V Nádvoří od domu čp. 1265 po dům 1268), v délce 640 m, v termínu od 01.02.2019 do 01.04.2019;

5. etapa - místní komunikace ul. Květinová (úsek domu od čp. 1269 po dům čp. 1274) v délce 200 m, v termínu od 15.02.2019 do 30.04.2019;

b) částečná uzavírka silnice III/4688 (ul. Havířská)

Bude uzavřen jeden jízdní pruh ve směru ke křižovatce Havířská x Bohumínská x Nádražní Svatopluka Čecha, (úsek od křižovatky s ul. Květinová po křižovatku s ul. Na Vyhlídce), v termínu od 15.02.2019 do 15.04.2019. 

Termíny jednotlivých etap mohou být upraveny s ohledem na klimatické podmínky v rozsahu základního časového termínu.

 Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4688 a po místní komunikaci ulice Na Vyhlídce v Karviné-Novém Městě.

Jednotlivé etapy jsou zaznamenány v přloženeném pdf souboru:  

situační snímky

Žadatel: AWT Rekultivace