Hudba spojila děti po obou stranách hranice

DSC08598.JPG Muzicírování uzavřelo společný projekt, ale vzájemná spolupráce pokračuje.


DSC08598.JPG

24.10.2019 –  Na Základní a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka se uskutečnilo v úterý 22.10.2019 muzicírování tamních dětí čtvrté třídy s třeťáky z polské obce Hażlach. Jednalo se o závěrečnou aktivitu společného česko – polského mikroprojektu „Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše“.

Hosty z Polska přivítal náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń, který k společnému projektu řekl: „Takto zaměřená přeshraniční spolupráce má opravdu smysl, protože jde o integraci dětí mezi státy, porozumění jazyka, tradic a kultury prostřednictvím hudby a písní našeho regionu. V neposlední řadě vede k lepšímu materiálnímu vybavení škol a příkladům dobré praxe v předmětech, jejichž společným jmenovatelem je výchova.“

Nový rozměr spolupráce si pochvalují zástupci obou stran. „Tento projekt je hodně užitečný, protože díky němu mohla vzniknout spolupráce mezi školami v Karviné a Zamarsku (část obce Hażlach – poznámka red.). Potkáváme se a vzájemně poznáváme. Kromě toho jsme mohli vybudovat pódium v Zamarsku, kde děti již vystupovaly. Myslím si, že to určitě není poslední projekt, který společně realizujeme,“ řekl starosta obce Hażlach Grzegorz Sikorski. Ředitel Základní a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka Tomasz Śmiłowski dodává: „V rámci tohoto projektu se naši žáci zúčastnili dvou vystoupení v Polsku,  na jaře při obecních slavnostech a na podzim při tradičním Zamarském hodování. Byla to taneční vystoupení obohacená zpíváním lidových písní.“

Před hudebním vystoupením absolvovali hosté z Polska komentovanou prohlídku areálu a vybavení školy, kterou označili za velmi inspirativní. Závěrečné společné muzicírování bylo skvělou příležitostí pro vyzkoušení nových hudebních nástrojů spolufinancovaných Evropskou unií. „Díky projektu můžeme využívat nejen pomůcky do hudební výchovy, jako jsou kytary, bicí, triangly a podobně, ale i potřebné vybavení jako je ozvučení místnosti, mikrofony, reproduktory atd.,“ dodal ředitel školy.

Společná spolupráce s Polskem na propojování Těšínského Slezska rozhodně tímto projektem nekončí. Následovat bude projekt „Kultura v údolí řeky Olše“, díky kterému budeme mít k dispozici nové větší podium na kulturní akce, mezi kterými nebudou chybět další přeshraniční vystoupení. Prostřednictvím dalšího projektu –„Dědictví, které spojuje přes hranici“ – bude restaurován vybraný mobiliář zámku Fryštát.

s4-publicita-2018-color (nejnovější)-Středy a Podval.jpg

 Projekt „Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše ", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001480, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.