Informační leták o „muralech“ v Karviné a Jastrzębie-Zdroju


mural-03.jpg

V rámci česko-polského projektu „STREETARTová spolupráce“ byl vytvořen informační leták o „muralech“ na území měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój. Je vytvořen v české i polské jazykové verzi a obsahuje popis 3 míst v Karviné a 3 míst v Jastrzębie-Zdroji.

 

Letáky ke stažení viz následující odkaz: STREETARTová spolupráce, Oficiální stránky statutárního města Karviná (karvina.cz)publicita-2018-color.jpg

Projekt „STREETARTová spolupráce“,

registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003125,

je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

- Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Projekt „MURALowa współpraca“,

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003125,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu

Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.