Kalendárium kulturních a sportovních událostí

_IMG0316.JPG Výzva organizátorům - doručte magistrátu propozice vašich karvinských akcí!


_IMG0316.JPG

27.08.2019 – Město připravuje tradiční přehled veřejných sportovních a kulturních akcí konaných na území Karviné v příštím roce, tzv. Kalendárium 2020. Propozice vašich akcí pošlete prosím do 20.11.2019 na e-mail kalendarium@karvina_cz, datová schránka es5bv8q nebo písemně na statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát. Osobní doručení je možné na podatelnu Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát.

Podklady by měly obsahovat datum konání (pokud možno i čas; není-li ještě přesně stanoveno datum, stačí uvést měsíc), název akce a bližší popis, místo konání, vhodné je i uvedení vstupného. U popisu akce uvítáme konkrétní vymezení, např. zda se jedná o turnaj, závody nebo přebory – městské, celorepublikové nebo mezinárodní – o jaký sport nebo kulturní akci se jedná.

V případě, že máte zájem uvést i kontakt na pořadatele nebo odpovědnou fyzickou osobu (stačí kontaktní telefonní číslo, případně e-mail) starší 16 let, je nezbytné, aby byl touto fyzickou osobou udělen souhlas se zveřejněním. Vzor souhlasu je ke stažení ve formátu pdf.

perex_poháry-vítězů_ilu.jpg

V průběhu příslušného roku pak probíhá aktualizace dle daného přehledu akcí na příslušný kalendářní měsíc. Takto aktualizované informace jsou pravidelně měsíčně prezentovány v Karvinském zpravodaji a na internetových stránkách města. Aktualizaci zajišťuje Městské informační centrum, které by přivítalo iniciativu ze strany pořadatelů, kteří budou sami hlásit případné změny nebo doplňující informace nad rámec tištěného Kalendária.

Upozorňujeme, že u akcí konaných na veřejném prostranství je nutné si zvlášť zarezervovat veřejnou plochu (viz související článek níže) – nahlášení do Kalendária nenahrazuje rezervaci plochy!  

  

Kalendárium pro rok 2019 je ke stažení zde:

Rezervace veřejného prostranství