Karviná s Hażlachem zatraktivní turistickou nabídku

perex_workshop CZ-PL_8.4..jpg Oba partneři díky společnému projektu ladí marketingovou strategii.


DPG - W.1 - 1.jpg

Projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici“ pokračuje i v letošním roce. Začátkem dubna se na dálku prostřednictvím on-line workshopu setkali zástupci Těšínského Slezska včetně obou projektových partnerů Karviné a polského Hażlachu.

Hlavním cílem prvního setkání bylo definování podmínek pro přípravu společného turistického balíčku, který osloví turisty nejen v rámci regionu, ale i za jeho hranicemi. Snahou společné strategie a marketingové kampaně je zvýšení návštěvnosti polsko-českého pohraničí, což bude mít pozitivní vliv na ekonomiku i tvoření nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu.

 Další setkání, které se uskuteční začátkem května, se bude věnovat definování turistické trasy po atraktivních místech na obou stranách hranice, včetně přípravy věrnostního programu a her pro všechny věkové kategorie.

 Připomeňme si, že projekt využívá spojení Karviné a Hażlachu prostřednictvím historické postavy hraběnky Gabriely Thun-Hohenstein pocházející z rodu Larisch-Mönnichů. Díky projektu tak mohly být např. na zámku Fryštát vyčištěny historické gobelíny ze 17. a 18. století nebo zrestaurován kočár typu Coupé 653.

logo - CZ-PL - EU - Euroregion.jpg

Projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici", registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/000243, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.