Karvinští předškoláci získali při rozloučení se školkou krásnou památku

IMG_20200629_112927.jpg Na kouzelné publikaci se podílely samy děti i jejich vyučující.


IMG_20200629_112927.jpg

30.06.2020 – Předškoláci si na památku odnesli při posledním rozloučení se svou školkou knížku „Karvinské, dětmarovické, petrovické, stonavské děti dětem“. Kniha je originální tím, že se na jejím vytvoření podílely právě děti v mateřských školách spolu se svými učitelkami. Publikace odráží skutečnost, že každá školka má svůj příběh. Celý proces tvorby trval jeden školní rok, kdy tvůrci jednotlivých kapitol v úvodu absolvovali několik pracovních workshopů s panem ilustrátorem Adolfem Dudkem, jenž příležitostné spisovatele a ilustrátory tvorbou knihy provázel. Mimo vlastní vytváření knihy se pedagogové například dozvěděli, jak v dětech vzbudit fantazii, aby si svůj vlastní příběh vymyslely. Jak povídání dětí přenést do písemné podoby, jakou metodu ztvárnění zvolit, aby byl příběh originální, jak uchopit ilustrace dětí apod.

Do tvorby knížky se zapojilo 21 mateřských škol z Karviné, Stonavy, Petrovic u Karviné a Dětmarovic. Jednotlivé příběhy psaly paní učitelky ručně. Obrázkové ilustrace jsou pak dílem samotných dětí. Každá školka má svůj příběh vyobrazen na 6 stranách, kde na úvodní stránce nechybí ani fotografie příslušné školky. Následuje povídání o historii či zaměření školky a pak již samotný příběh s obrázky. Je to tedy knížka plná veselých příběhů, básniček, písniček a barevných ilustrací. Na více než 130 stranách se dozvíte příběhy o skřítcích, zvířátkách, ročních obdobích i o zajímavých výletech, které děti v rámci předškolního vzdělávání zažívají. Dva příběhy jsou psané v polském jazyce, protože při tvorbě této jedinečné knížky nemohly chybět ani mateřské školy s polským jazykem vyučovacím z Karviné a Stonavy.

Do konečné grafické a tištěné podoby pak ve spolupráci s Magistrátem města Karviné zpracovala publikaci společnost Kartis + Co, s. r. o., která knihu vytiskla v nákladu 1.000 kusů. Jak již bylo zmíněno, knížky byly následně distribuovány do zapojených mateřských škol, kde je získali předškoláci při rozloučení se školkou jako jejich první čtení do základní školy. Knížka tak není určena k prodeji – slouží však mj. k prezentaci šikovnosti našich dětí a pedagogů.

Naše poděkování patří všem lidem z mateřských škol, především dětem a pedagogickým pracovníkům. Díky nim vznikla tato nádherná knížka plná zajímavých příběhů a ilustrací. Děti do obrázků a vyprávění promítly své představy, zážitky i svá přání a milé paní učitelky jim pomohly vše přenést na papír. Zároveň vyjadřujeme velký dík panu ilustrátorovi Adolfu Dudkovi, který všechny nadšence tvorbou celé knížky provedl a rovněž navrhl její obal. Rovněž děkujeme karvinské tiskárně Kartis+Co s.r.o., která představy ztvárnila do konečné hmotné podoby. V neposlední řadě patří poděkování také zaměstnancům Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviná, díky nimž bylo možné tvorbu a tisk dětské knihy zrealizovat.

logo_EU_MŠMT.jpg

Kniha vznikla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623, který realizuje statutární město Karviná z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.