Kotlíkové dotace

324[1].jpg 3. výzva kotlíkových dotací


324[1].jpg

Odbor školství a rozvoje sděluje, že příjem žádostí o kotlíkové dotace byl dne 22. května 2019 ukončen přijetím žádosti s pořadovým číslem 3/10000. Předložené žádosti budou kontrolovány a dle přiděleného čísla předkládány ke schválení radě kraje. Seznam schválených žadatelů bude průběžně zveřejňován na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz/ v části Seznamy schválených žadatelů. Zároveň bude úspěšným žadatelům zaslán e-mail informující o schválení žádosti.

Z alokované částky bude pokryto cca 3 300 žádostí, tzn., že cca 6 700 žádostí bude zařazeno do tzv. zásobníku.

Vzhledem k tomu, že zájem o kotlíkové dotace v této 3. výzvě byl obrovský – za 54 vteřin byly připravené dotační peníze vyčerpány, rozhodlo se MŽP ČR na tuto situaci reagovat viz Tisková zpráva ministra Brabce ze dne 27. 06. 2019: Na aktuální zájem o kotlíkové dotace a půjčky peníze budou https://www.opzp.cz/o-programu/aktuality/detail-tiskove-zpravy/?id=87

Do 14 dnů bude vláda schvalovat náš návrh na přesun prostředků, které plynou do státního rozpočtu z prodeje emisních povolenek, na kotlíkové dotace a půjčky v Moravskoslezském kraji. Na pokrytí aktuálního zájmu o kotlíkové dotace pošleme do kraje 600 milionů korun. Dalších 100 milionů korun poputuje do obcí na kotlíkové půjčky. Na ně jsme vyčlenili pro kraj 500 milionů korun, ale zájem o ně je už nyní o téměř 100 milionů korun vyšší. Celkem si o půjčky řeklo 81 obcí v Moravskoslezském kraji a my jsme připraveni celý ten aktuální zájem v obou programech pokrýt. Zlepšení kvality ovzduší zůstává nadále naší nejvyšší prioritou v Moravskoslezském kraji,“ řekl po jednání se zástupci kraje ministr Richard Brabec.

V případě dotazů k této výzvě doporučujeme žadatelům kontaktovat přímo krajskou kotlíkovou poradnu – tel.: 595 622 355, e-mail: kotliky@msk_cz, kancelář A106 (po, st: 8:00–17:00 h; út, čt: 8:00–14:30 h; pá: 8:00–13:00 h).