Karviná prohlubuje česko-polskou spolupráci v kultuře

99427848_3229229067122326_6622840923346698240_o.jpg Na novém pódiu se představí účinkující z obou stran hranice.


98603422_3229229337122299_2778597154770386944_o.jpg

21.05.2020 – Město Karviná získalo dotaci na rozvoj česko-polské spolupráce. Díky tomu bylo pořízeno nové pódium. Projekt znamená další prohloubení přeshraniční spolupráce, příznivci polské kultury se mohou těšit na pestrý program, samozřejmě v rámci rozvolňování a dodržování všech pravidel, které přináší koronavirová pandemie. Nouzový stav zkomplikoval začátek sezony venkovních kulturních akcí. Harmonogram akcí již několikrát měnila i Iniciativa Dokořán, Lukáš Heczko uvedl: „První akce s názvem Smačnego v rámci projektu „Kultura v údolí řeky Olše“ se plánuje na sobotu 25. července 2020. Pokud to situace rozvolňování dovolí, příznivci muziky se mohou těšit na poslechové koncerty místních kapel.“

Projekt „Kultura v údolí řeky Olše" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Vedoucí projektu Ing. Josef Woźniak z Odboru školství a rozvoje řekl: „Jedná se o společný česko-polský projekt obce Hażlach a statutárního města Karviné. Cílem projektu je přeshraniční spolupráce a zvýšení informovanosti mezi obcí Hażlach a městem Karviná s cílem prohloubit přeshraniční spolupráci mezi pohraničními obcemi. Integrace místních společenství, po obou stranách hranice prostřednictvím společných aktivit podporujících kulturní tradice, hudbu, gastronomii, rituály a zvyky Těšínského Slezska znovu propojí obyvatele a komunity na březích řeky Olše.“

 

publicita-2018-color (nejnovější) – kopie.jpg

 

Projekt „Kultura v údolí řeky Olše", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002042, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.