Město provádí průzkum o způsobech vytápění v rodinných domech

324[1].jpg


324[1].jpg

Dovolujeme si vás informovat, že od 22. července do září tohoto roku bude město realizovat mezi občany dotazníkové šetření za účelem průzkumu způsobu vytápění v rodinných domech. Šetření má podobu krátkého dotazníku, jehož vyplnění zabere cca pět minut. Poskytnuté údaje jsou anonymní a poslouží pouze pro účely průzkumu, tj. zmapování množství nevyhovujících kotlů na pevná paliva ve městě a kvalifikovaný odhad počtu možných výměn za ekologické zdroje vytápění.

Pracovníci provádějící tento průzkum se budou na místě prokazovat platným pověřením primátora města. V případě jakýchkoli pochybností je možno ověřit jejich totožnost na tel. číslech 596 387 360 a 596 387 446.

Účast občanů na průzkumu je dobrovolná, přesto žádáme o vstřícnost a součinnost při jeho realizaci.