Přijímáme podklady pro tištěné Kalendárium 2019

perex_koncert_ilu.jpg Organizátoři veřejně přístupných akcí mají čas doručit informace do 09.11.2018.


perex_DED-EHD_ilu.jpg

27.09.2018 – Město připravuje vydání tradičního přehledu sportovních a kulturních akcí konaných v příštím roce. Tištěné Kalendárium 2019 bude prezentovat veřejně přístupné akce na území města. Pokud takovou akci pořádáte, pošlete prosím informace do 09.11.2018 elektronicky na e-mail dagmar.dlouha@karvina_cz, datová schránka es5bv8q nebo písemně na statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát. Osobní doručení je možné provést prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karviné, ulice Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát.

Skladba uveřejňovaných informací se nemění – podklady by měly obsahovat datum konání akce (pokud možno i čas; není-li ještě přesně stanoveno datum, stačí uvést měsíc), název akce a bližší popis, místo konání (včetně adresy nebo jiné specifikace), vhodné je i uvedení vstupného. U popisu akce uvítáme konkrétní vymezení, např. zda se jedná o turnaj, závody nebo přebory – městské, celorepublikové nebo mezinárodní – o jaký sport nebo kulturní akci se jedná (vzor viz Kalendárium 2018). Upozorňujeme, že vámi poskytnutá telefonní čísla budou v publikaci uvedena.

V případě, že máte zájem uvést v kalendáriu i kontakt na pořadatele nebo odpovědnou osobu (stačí kontaktní telefonní číslo, případně e-mail), je nezbytné, aby byl v případě, že se bude jednat o konkrétní fyzickou osobu, udělen touto fyzickou osobou starší 16 let souhlas ke zveřejnění v tištěném Kalendáriu 2019, na webu města a jeho příspěvkových organizací, které propagují kulturní a sportovní akce ve městě. Tento souhlas je ke stažení ve formátu pdf ZDE.

V průběhu příslušného roku pak probíhá aktualizace dle daného přehledu akcí na příslušný kalendářní měsíc. Takto aktualizované informace jsou pravidelně měsíčně prezentovány v Karvinském zpravodaji a na internetových stránkách města. Aktualizaci zajišťuje Městské informační centrum, které by opět přivítalo iniciativu ze strany pořadatelů, kteří budou sami hlásit případné změny nebo doplňující informace nad rámec tištěného Kalendária.