Pomozte s přípravou Strategického plánu ekonomického rozvoje

perex_jednání_smlouva_ilu.jpg Karviná se bez věcných názorů svých obyvatel neobejde.


perex_jednání_smlouva_ilu.jpg

Pokud jste ještě nevyplnili elektronický dotazník, který bude podkladem pro zpracování „Strategického plánu ekonomického rozvoje“, máte stále možnost. Pod odkazem https://www.surveymonkey.com/r/Karvina_anketa najdete aktualizovanou verzi, která cílí zejména na věkovou skupinu 15–35 let. Zpracovatelé dat však uvítají odpovědi respondentů všech věkových skupin. Pomozte městu a sdělte své představy o směřování Karviné v dalších letech.

Děkujeme za Váš čas.

„Strategický plán ekonomického rozvoje“, který je součástí projektu  financovaného z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu s názvem „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841.

logo - EU - ESF - OPZ.jpg