Příprava bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu

3480[1].jpg Společnost OKD informuje o předpokládaném termínu práce na Dole ČSM.


důl-ČSM-sever.jpg

28.10.2020  – Společnost OKD, a.s. informuje o předpokládaném termínu provádění bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu na Dole ČSM - lokalita Sever.

Jedná se o neděli 01.11.2020, v čase 14.00–16.00, pracoviště 400002, nultá kra. Použito bude 3 000 kg  výbušniny.

Seismické jevy a důlní škody