Příprava bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu

3480[1].jpg Společnost OKD informuje o předpokládaném termínu práce na Dole ČSM.


důl-ČSM-sever.jpg

18.01.2021  – Společnost OKD, a.s. informuje o předpokládaném termínu provádění bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu na Dole ČSM - lokalita Jih.

Jedná se o:

1) sobotu 23.01.2021, v čase 14:00 - 16:00 hod., pracoviště 401 204/1, druhá kra. Použito bude 2 750 kg  výbušniny.

2) neděli 24.01.2021, v čase 14:00 - 16:00 hod., pracoviště 463304, třetí kra. Použito bude 900 kg výbušniny.

Seismické jevy a důlní škody