Příprava bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu

3480[1].jpg Společnost OKD informuje o předpokládaném termínu práce na Dole ČSM.


důl-ČSM-sever.jpg

15.09.2021  – Společnost OKD, a.s. informuje o předpokládaném termínu provádění bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu na Dole ČSM – lokalita Sever.

Jedná se o neděli 19.09.2021, v čase 13:00–16:00 hod., pracoviště 436 200/1, druhá kra – b. Použito bude 3 330 kilogramů výbušniny.

Seismické jevy a důlní škody