Proběhl přeshraniční workshop městských policií

DSCN6354.JPG Bezpečnost bez hranic


DSCN6354.JPG

V rámci realizace česko-polského projektu „Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ proběhl dne 10.06.2021 přeshraniční workshop městských policií. Workshop se odehrával v prostorách Městské policie Havířov a skládal se ze 2 částí.

V teoretické části bylo prezentováno vybavení zakoupené v rámci projektu: přenosné kamery (Městská policie v Jastrzębie-Zdroju), fotopasti (Městská policie Karviná) a interaktivní simulační střelnice (Městská policie Havířov).

V praktické části si zástupci městských policií Karviná a Havířov vyzkoušeli střelbu na interaktivní simulační střelnici, a to ve 2 disciplínách: Střelba na pevný terč UIT na vzdálenost 10 m a Střelba na terč rukojmí/pachatel.

V celkovém pořadí střelby bylo pořadí mezi jednotlivci: 1. Mgr. Petr Bičej (Městská policie Karviná), 2. Václav Antošík (Městská policie Havířov), 3. Pavel Samek (Městská policie Havířov). Pořadí mezi týmy bylo: 1. Městská policie Havířov, 2. Městská policie Karviná. Vzhledem k omezením cestování mezi Českou republikou a Polskem způsobených koronavirem se zástupci Městské policie z Jastrzębie-Zdroju účastnili workshopu na dálku on-line.

 

logo - CZ-PL - EU - Euroregion.jpg

Projekt „Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.