Proběhlo společné česko-polské protipovodňové cvičení

DSCN7004.JPG Projekt „Společně proti povodni“


DSCN7004.JPG

V rámci udržitelnosti projektu se dne 11.12.2021 uskutečnilo společné česko-polské protipovodňové cvičení na řece Petrůvce tvořící hranici mezi Českou republikou a Polskem. Cílem cvičení bylo seznámit zasahující hasiče s terénem v okolí řeky Petrůvky, které je často postihováno povodněmi. V průběhu seznamování s terénem také účastníci prohledávali koryto a jeho blízké okolí za účelem sběru odpadu, který se může při zvýšených průtocích hromadit a blokovat tak průtok vody. Cíle cvičení bylo především praktické ověření zvolených postupů, názorná ukázka pořízené techniky a detailní seznámení všech účastníků s možnostmi jejího nasazení v praxi. Zároveň byla ověřena možnost spojení pomocí radiostanic, které byly zakoupeny v rámci projektu a byly jednotlivými partnery zapůjčeny zahraničnímu partnerovi k využití na vlastním území.

 

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Projekt „Společně proti povodni", registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Projekt „Razem przeciw powodzi“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.“