Projekt CHYTRÁ VOLBA BUDOUCÍ ŠKOLY II získal dotaci

DSCN6624.JPG Nový projekt z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko


DSCN6624.JPG

01.03.2022 - Projekt "CHYTRÁ VOLBA BUDOUCÍ ŠKOLY II" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Dotaci získal vedoucí partner projektu město Wodzisław Śląski, statutární město Karviná je partnerem projektu bez finanční spoluúčasti, typ projektu C.

Jedná se o společný česko-polský projekt města Wodzisław Śląski a statutárního města Karviné. Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti školství měst Karviné a WodzisƗaw Śląski. Výměna zkušeností bude probíhat na workshopech za účasti zástupců obou měst zapojených do projektů z oblasti školství. Dále proběhne v rámci projektu dotazníkový průzkum, analýza a konference.

 

 

 

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Projekt „CHYTRÁ VOLBA BUDOUCÍ ŠKOLY II", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003096, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia a státního rozpočtu PR."

 

Projekt „MĄDRY WYBÓR PRZYSŁEJ SZKOŁY II“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003096, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia i budżetu państwa.