Projekt Life Coala poradí i majitelům zahrad se zavlažováním

perex RKKA voda - Life Coala.png Nenechte se překvapit nedostatkem srážek.


leták - přednáška o vodě v RKKA.png

Město Karviná je od února roku 2022 partnerem projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“, registrační číslo LIFE20 IPC/CZ/000004, který se zabývá zmírněním negativních dopadů klimatické změny na životní prostředí. Jeho prioritou je zlepšení kvality prostředí pro život zdejších obyvatel a podpora udržitelnosti rozvoje kraje. Hlavním cílem projektu IP LIFE COALA je úspěšné zavedení hlavních bodů „Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu“ do běžné praxe a tím posílení klimatické odolnosti kraje.

Společně s Karvinou je do projektu zapojen vedoucí partner Moravskoslezský kraj a dále města Havířov a Orlová, Ministerstvo životního prostředí ČR, Moravskoslezské investice a developement, státní podnik DIAMO, VŠB – Technická univerzita Ostrava a partneři z Polska. Projekt je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím programu LIFE a bude realizován do roku 2031. Město Karviná připravilo v rámci tohoto projektu pro své občany bezplatnou populárně-vzdělávací přednášku zaměřenou na téma „Jak zadržet vodu v zahradě“. Lektorka Markéta Cichá má připravenou řadu konkrétních informací zaměřených na přípravu a adaptaci zahrádek na období s nedostatkem srážek.

Přednáška se uskuteční v pondělí 17. června 2024 v 18.00 hodin v kinosále Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2299/16 v Karviné-Mizerově. Své místo na přednášce si můžete zarezervovat pod odkazem https://forms.gle/…Nf8.

png.pngpozvánka - Jak zadržet vodu v zahradě, soubor typu png, (1,76 MB)

Coala a LIFE PNG.png