Projekt na vytvoření adaptační strategie obdržel dotaci z Norských fondů

Obrázek pro článek 08.10.2020.jpg Strategický dokument města


Obrázek pro článek 08.10.2020.jpg

Rozhodnutím ministra životního prostředí byla přidělena dotace na projekt "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné", který byl podán se žádostí o dotaci do Programu finančního mechanismu [EHP / Norsko], Výzvy „Oslo“, číslo výzvy: SGS-3, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“. Náplní projektu je zpracování analýzy rizik a adaptační strategie města na změnu klimatu a její začlenění mezi strategické dokumenty města. Do realizace projektu je zapojeno také město Jastrzębie-Zdrój jako partner bez finanční spoluúčasti a to tak, že v rámci projektu bude probíhat zejména přenos dobré praxe.

Norské fondy_banner_130x27_RGB.jpg

Projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné", registrační číslo projektu: 3194100020, Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.