V rámci česko-polského projektu vznikl propagační film Železné cyklotrasy

perex_propagační film Ślak.png Adam Borowicz v něm představuje náš region včetně gastronomie. 


perex_propagační film Ślak.png

14.12.2021 – V rámci projektu „Železná cyklotrasa – podpora EKOturistiky“ byl natočen film propagující „Železnou cyklotrasu“ a atraktivity v její blízkosti. Filmem nás provede Adam Borowicz – populární televizní porotce, blogger a regionální kuchař z Polska. Během filmu tak průvodce zve nejen na cyklistickou projížďku po „Železné cyklotrase“ v Karviné a Jastrzębie-Zdroju, ale také připravuje originální slezská jídla.

Dvacetiminutový film naleznete na veřejném úložišti:

Dropbox - Borowicz - Simplify your life (polsky s českými titulky)

Dropbox - Borowicz - Simplify your life (polsky)

 

logo - CZ-PL - EU - Euroregion.jpg

Projekt „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002723, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002723, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.