Průvodce a mobilní aplikace po Železné cyklotrase

perex_šlak_s_logem.jpg V rámci realizace projektu „Železná cyklotrasa“ byl vydán průvodce s mapou (v české, polské, anglické jazykové verzi), který provede turistu po zajímavých místech na trase Železné cyklotrasy.  


Elektronická verze průvodce je ke stažení na internetových stránkách: https://www.karvina.cz/folder/607/

 

Dále byla vytvořena mobilní aplikace (v české, polské, anglické jazykové verzi), která rovněž provede turistu po zajímavých místech Železné cyklotrasy a kde je navíc možnost zahrát si virtuální hru na principu geocachingu. V rámci hry cykloturista může za správné odpovědi získat propagační předměty vytvořené v rámci projektu.

 

Mobilní aplikace je ke stažení na internetových stránkách: https://cz.zelaznyszlakrowerowy.pl

 

logo-cz-pl-eu-barevne.jpg

 

Projekt „Železná cyklotrasa ", registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „Żelazny szlak rowerowy“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

 

Mapa s legendou na informační tabuli.jpg