Společný česko-polský projekt Cvičení nezná hranic obdržel dotaci

predbezna-vizualizace.jpg Projekt "Cvičení nezná hranic" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o projekt typu A, kdy dotaci obdrží oba partneři projektu, statutární město Karviná jako vedoucí partner projektu a město Jastrzębie-Zdrój jako partner projektu.  


predbezna-vizualizace.jpg

Jedná se o společný česko-polský projekt statutárního města Karviné a města Jastrzębie-Zdrój. Hlavním cílem projektu je zintenzivnění přeshraniční spolupráce partnerských měst projektu v oblastech prevence kriminality, propagace zdravého stylu života a turistiky. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na efektivnější využívání volného času cílových skupin projektu pomocí propagování a realizování fyzických cvičení na čerstvém vzduchu. V rámci projektu statutární město Karviná instaluje v areálu Základní školy Cihelní v Karviné cvičební prvky včetně tartanového podkladu a pryžových obrubníků, které umožní provádění fyzických cvičení na čerstvém vzduchu. Město Jastrzębie-Zdrój instaluje na ul. Ruchu Oporu v Jastrzębie-Zdroju venkovní posilovnu a street workout společně s novými chodníky, kanalizací a mobiliářem ve formě laviček a odpadkových košů. Dále v rámci projektu budou prováděny ukázky cviků závodními cvičenci na české i polské straně hranice, bude vydána brožura s popisem cviků v češtině a polštině, pořízena informační tabule v Karviné s informacemi o možných cvicích v češtině a polštině, proběhne 1 setkání v Karviné a 1 setkání v Jastrzębie-Zdróju v místě instalovaných cvičebních prvků s ukázkou cvičení workout, zakoupeny motivační předměty pro začínající cvičence.

 

                           publicita-2018-color-nejnovejsi-.jpg

 

Projekt „Cvičení nezná hranic“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Ćwiczenie nie zna granic“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.