Společný česko-polský projekt potěší příznivce cyklistiky

perex_šlak_s_logem.jpg Projekt "Na kole po železné cyklotrase" získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


perex_šlak_s_logem.jpg

Dotaci na podporu cyklistiky získali partneři projektu po obou stranách hranice. Vedoucím partnerem česko-polského projektu je město Jastrzębie-Zdrój. Dalšími polskými partnery projektu jsou obce Godów a Zebrzydowice. Partnerství české strany reprezentuje obec Petrovice u Karviné a statutární město Karviná.

Karviná v rámci projektu vybuduje cyklotrasu v Karviné-Hranicích poblíž Permonu a pořídí cyklistické značky na území města. Všichni partneři projektu připojí k novým cyklostezkám informační tabule, kdy část stezky v Polsku povede po někdejší železniční trati, která dala projektu jméno. Hlavním cílem je vytvoření turistického produktu, který bude zpřístupňovat bohaté přeshraniční přírodní a kulturní dědictví s odkazem na tradici C.k. privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda, která od poloviny 19. století spojovala Vídeň s Krakovem.

logo-cz-pl-eu-barevne.jpg

 

Projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE", registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.