Společný česko-polský projekt pro zvládání povodní

povodne_ilu.jpg Projekt "Společně proti povodni" získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


Dotaci získali partneři projektu: statutární město Karviná (vedoucí partner projektu), obec Petrovice u Karviné (partner projektu), obec Zebrzydowice (partner projektu), město Jastrzębie-Zdrój (partner projektu) a Městské velitelství Státního hasičského záchranného sboru v Jastrzębie-Zdroju (partner projektu). 

Jedná se o společný česko-polský projekt, kdy kromě jiného, statutární město Karviná pořídí pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Karviná-Hranice cisternovou automobilovou stříkačku. Další partneři projektu pořizují v rámci projektu nejrůznější hasičskou techniku tak, aby společně tvořila jeden celek pro zvládání povodní. Hlavním cílem projektu je zvýšení přeshraniční akceschopnosti hasičských složek při řešení krizových situací, se zvláštním zřetelem na zvládání povodní. Prostředkem k dosažení cíle je technika pořízená v rámci projektu, která bude využita při společných cvičeních a zásazích a bude schopna plnit úkoly po obou stranách hranice, k čemuž dále napomohou cvičební aktivity projektu.

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Projekt „Společně proti povodni", registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „Razem przeciw powodzi“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.“