Společný česko-polský projekt STREETARTová spolupráce obdržel dotaci

DPS 814.jpeg Streetartová trasa pohraničím


DPS 814.jpeg

10.05.2022 - Projekt "STREETARTová spolupráce" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o projekt typu A, kdy dotaci obdrží oba partneři projektu, město Jastrzębie-Zdrój jako vedoucí partner projektu a statutární město Karviná jako partner projektu.

 Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti měst Jastrzębie-Zdrój a Karviná skrze vytvoření společného mechanizmu, který bude využívat přírodní a kulturní potenciál těchto měst. Města, která spolupracují již mnoho let se snaží o to, aby jejich další společné aktivity charakterizovala vitalita a kreativita. V aktuálním projektu navrhují novou formu přeshraničních aktivit - vytvoření přeshraniční tematické návštěvy "Streetartová trasa pohraničím", maleb navazujících na charakter a/nebo historii těchto měst.

 

Projekt bude realizován v období 05/2022–05/2023 a výstupy projektu budou: Mechanizmus vytvoření společné turistické nabídky - přeshraniční stezky "Streetartová trasa pohraničím", která spojí a zpropaguje muraly, které vznikly v rámci projektu a stávající malby v Jastrzębie-Zdroju a další atrakce měst, MURAL/MALBA - velkoformátová grafika v městském prostoru – v Karviné dvě vertikální velkoformátové malby/muraly (na Hale házené a na Domu s pečovatelskou službou 814 v Karviné-Ráji), jeden horizontální velkoformátový mural 3D v centrální části Jastrzębie-Zdroju (v regionu se nikde nenachází).

publicita-2018-color (nejnovější).jpg

Projekt „STREETARTová spolupráce“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003125, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „MURALowa współpraca“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003125, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.