Společný česko-polský projekt Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky obdržel dotaci

Elektrokola_small.jpg Mezinárodní EKOturistika


elektrokola.jpg

Projekt "Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o projekt typu A, kdy dotaci obdrží oba partneři projektu, město Jastrzębie-Zdrój jako vedoucí partner projektu a statutární město Karviná jako partner projektu. Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti měst Jastrzębie-Zdrój a Karviná skrze vytvoření dvou mechanismů založených na propagaci společného turistického produktu - Železné cyklotrasy (která vznikla v rámci dvou etap partnerského projektu (OP 2 INTERREG V-A) Jastrzębie-Zdroju, Karviné, Zebrzydowic, Petrovic u Karviné a Godowa) a propagace ekoturistiky a elektromobility. Projekt bude realizován v období 05/2021–05/2022 a v rámci jeho realizace dojde k zakoupení a montáži přípojek na nabíjení elektrokol (2 místa v Jastrzębie-Zdroju a 4 místa v Karviné) a systémů pro opravu kol (2 místa v Jastrzębie-Zdroji), v bezprostřední blízkosti Železné cyklotrasy. Dále bude realizována reklamní kampaň v rámci níž je plánováno natočení propagačního filmu. V plánu jsou také 2 workshopy.

 

logo - CZ-PL - EU - Euroregion.jpg

Projekt „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002723, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002723, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.