Stonavská poutní slavnost ovlivní hromadnou autobusovou dopravu

horse-666704-960-720.jpg Ve dnech 21.07.2018 a 22.07.2018 bude úplně uzavřená silnice III/4687 ve Stonavě mezi objekty čp. 1070 a čp. 613.


horse-666704-960-720.jpg

V době od 11:00 hodin dne 21.07.2018 do 24:00 dne 22.07.2018 ovlivní uzavírka hromadnou autobusovou dopravu následujícím způsobem:

Touto uzavírkou budou dotčeny linky veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy 873581 Karviná – Stonava – Albrechtice, 873582 Karviná – Stonava – Albrechtice – Horní Suchá a 870583 Karviná – Stonava - Havířov dopravce ČSAD Karviná a.s. 

 

 

 

 

Organizace dopravy od 21. 7. 2018 0:00 hodin do 22. 7. 2018 do 12:00 hodin

Všechny spoje linek 873581 Karviná – Stonava – Albrechtice a 870583 Karviná – Stonava – Havířov budou v úseku Stonava, Bonkov – Stonava, u Febrů vedeny odklonem. Po obsloužení zastávky Stonava, Bonkov odbočí vpravo na účelovou komunikaci vedoucí k dolu Darkov, po této komunikaci až na křižovatku se silnicí III/4749 a po této komunikaci až do zastávky Stonava, u Febrů a dále po své trase.

Ve směru jízdy od Albrechtic, resp. Havířova linky obslouží přemístěnou zastávku Stonava, u Febrů ležící v původním zastávkovém zálivu za křižovatkou silnic III/4749 a III/4687.

Spoje 204, 212 a 214 linky 870583 vyčkají v zastávce Stonava, Bonkov příjezdu spojů 202, 206 a 208 linky 873582.

Zastávky Stonava, zdrav. stř. a Stonava, PZKO nejsou těmito linkami po dobu konání výluky obsluhovány.

Spoje 202, 204, 206, 208 linky 873582 Karviná – Stonava – Albrechtice – Horní Suchá budou ze zastávky Stonava, PZKO na místní komunikaci vedeny odklonem přes zastávku Stonava, zdrav. stř. na zastávku Stonava, Bonkov, kde budou ukončeny a kde na ně budou navazovat příslušné spoje linky 870583 dle výše uvedených informací. Zpětná trasa pro spoje 201, 205, 207, 209 a 211 bude shodná.

Spoje 201, 205, 207, 209 a 211 linky 873582 budou vyčkávat v zastávce Stonava, Bonkov příjezdu spojů 205, 209, 213, 215 a 217 linky 870583.

Spoj 203 bude veden ze zastávky Stonava, Bonkov po komunikaci vedoucí k dolu Darkov, po této komunikaci až na křižovatku se silnicí III/4749 a po této komunikaci až do zastávky Stonava, u Febrů a dále po své trase.

Zastávka Stonava, PZKO na silnici III/4687 nebude linkou 873582 obsluhována, zastávka Stonava, u Febrů nebude linkou 873582 obsluhována s výjimkou spoje 203.

 

Organizace dopravy 22. 7. 2018 od 12:00 hodin do 22. 7. 2018 do 24:00 hodin

Všechny spoje linek 873581 Karviná – Stonava – Albrechtice a 870583 Karviná – Stonava – Havířov budou v úseku Stonava, Bonkov – Stonava, u Febrů vedeny odklonem. Po obsloužení zastávky Stonava, Bonkov odbočí vpravo na účelovou komunikaci vedoucí k dolu Darkov, po této komunikaci až na křižovatku se silnicí III/4749 a po této komunikaci až do zastávky Stonava, u Febrů a dále po své trase.

Ve směru jízdy od Albrechtic, resp. Havířova linky obslouží přemístěnou zastávku Stonava, u Febrů ležící v původním zastávkovém zálivu za křižovatkou silnic III/4749 a III/4687.

Spoje 212 a 214 linky 870583 vyčkají v zastávce Stonava, Bonkov příjezdu spojů 206 a 208 linky 873582.

Zastávky Stonava, zdrav. stř. a Stonava, PZKO nejsou těmito linkami po dobu konání výluky obsluhovány.

Spoje 206, 208 linky 873582 Karviná – Stonava – Albrechtice – Horní Suchá budou ze zastávky Stonava, sídl. Hořany vedeny na zastávku Stonava, zast. Hořany, objedou sídliště Hořany zpět na silnici II/475, dále obslouží zastávku Stonava, Mexico a budou přes křižovatku se silnicí II/475 pokračovat po místní komunikaci okolo dolu ČSM až na křižovatku se silnicí III/4687, zde odbočí vlevo a dojedou do zastávky Stonava, Bonkov, kde budou ukončeny a kde na ně budou navazovat příslušné spoje linky 870583 dle výše uvedených informací. Zpětná trasa pro spoje 207, 209 a 211 bude shodná.

Spoje 207, 209 a 211 linky 873582 budou vyčkávat v zastávce Stonava, Bonkov příjezdu spojů 213, 215 a 217 linky 870583.

Zastávky Stonava, u Böhmu, Stonava, Dělnický dům, Stonava, PZKO na místní komunikaci, Stonava, PZKO na silnici III/4687 a Stonava, u Febrů nebudou linkou 873582 obsluhovány.

Autobusem nebude možné v uvedeném termínu dojet až do centra Stonavy.