Tisková konference u příležitosti zahájení projektu Cvičení nezná hranic

Bez názvu.png Nový česko-polský projekt byl zahájen konferencí.


dscn2978.jpgTisková konference se uskutečnila dne 11. 1. 2019 v budově Městského úřadu Jastrzębie-Zdroju a zahájila tak projekt "Cvičení nezná hranic".

 

Konference se zúčastnili: Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora jako představitel vedoucího partnera projektu statutárního města Karviné, mgr. Anna Hetman, primátorka města jako představitelka partnera projektu města Jastrzębie-Zdrój, Bogdan Kasperek, ředitel Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza“ jako zástupce poskytovatele dotace. Zástupci partnerů projektu a poskytovatele dotace odpovídali na otázky týkající se projektu a česko-polské spolupráce.

publicita-barevna.jpg

Projekt „Cvičení nezná hranic“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Projekt „Ćwiczenie nie zna granic“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa