V Karviné a Jastrzębie-Zdroju se slavnostně otevřou workoutová hřiště

DSCN3607.JPG Nová workoutová hřiště


DSCN3607.JPG

Dne 27.06.2019 proběhne v Karviné u ZŠ a MŠ Cihelní a v Jastrzębie-Zdrou na ul. Ruchu Oporu slavnostní otevření workoutových hřišť v rámci realizace česko-polského projektu „Cvičení nezná hranic“. Otevření hřišť bude doprovázeno ukázkou workoutových cviků skupinami z České republiky (Workout Karviná) a Polska (Workout Jastrzębie-Zdrój) a budou rozdávány propagační a motivační předměty pořízené v rámci projektu. V Jastrzębie-Zdroju bude workoutové hřiště slavnostně otevřeno ve 12 h a v Karviné ve 14 h.

 

 

publicita-2018-color.jpg

 

 

 

Projekt „Cvičení nezná hranic“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Ćwiczenie nie zna granic“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.