V rámci projektu „VI Polsko – Česká odborná setkání“ se uskutečnila konference na půdě Evropského parlamentu v Bruselu

DSC_1770.JPG Na začátku měsíce července byla představena přeshraniční spolupráce měst Karviná, Havířov a Jastrzębie-Zdrój v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu.


dsc-1770.jpg

 Význam této události posiluje i skutečnost, že v následujících měsících bude Evropský parlament přijímat nejdůležitější nařízení o finanční podpoře pro územní spolupráci po roce 2021, tj. Nařízení o Evropské územní spolupráci (Interreg).

Již téměř 23 let trvá tradice spolupráce tří největších měst Euroregionu Těšínské Slezsko -  Karviné, Havířova a polského města Jastrzębie-Zdrój. Na obou stranách hranice najdeme dlouhodobé výsledky téměř stovky projektů realizovaných v rámci této přeshraniční spolupráce. Od roku 2011 města realizují partnerský program nazvaný „ Polsko-české odborné setkávání“, jehož hlavní cíl je přeshraniční aktivní spolupráce subjektů působících téměř ve všech oblastech společenského života spolupracujících měst. Realizace dalších projektů prokázala potenciál místních samospráv v dosahování společných cílů, o čemž svědčí stále rostoucí počet realizovaných přeshraničních projektů.

Dne 9. července na francouzsko-německé hranici v Eurodistictu Pamina ve městě Lauterbourg se uskutečnilo odborné setkání zástupců těchto měst, Euroregionu Těšínské – Slezsko a zástupců Eurodistrictu vedeného panem Patrice Harsterem. Vzájemná podoba Euroregionu Pamina v oblasti rozlohy a počtu obyvatel s třemi největšími městy Euroregionu Těšínské Slezsko vyzývá k vzájemnému sdílení informací a zkušeností v oblasti přeshraniční spolupráce. Historická francouzsko-neměcká spolupráce fungující již od roku 1963 je inspirativní a jednání bylo v mnohém vzájemně přínosné.  

Na půdě Evropského parlamentu v Bruselu dne 11. července spolupracující města uspořádala konferenci nazvanou „Polsko-Česká přeshraniční konference na příkladu tří největších měst Euroregionu Těšínské Slezsko – Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“. K účasti byli přizváni zástupci partnerských měst, Euroregionu Těšínské Slezsko, poslanci Evropského parlamentu, zaměstnanci Evropské komise a dalších evropských institucí a stálých zastoupení Polské a České republiky u Evropské unie. Vzájemnou spolupráci za statutární město Karviná představila paní Mgr. Markéta Kukrechtová, ředitelka Regionální knihovny Karviná, příspěvkové organizace a paní Ing. Gabriela Monczková, vedoucí oddělení strategií a plánování Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné. Celou konferenci doprovázela tematická výstava prezentující dosavadní přeshraniční spolupráci měst v rámci Euroregionu.  

 

                            publicita-2018-color-nejnovejsi-.jpg

 

Cíl konference a odborných jednání v Eurodistrictu Pamina tj. zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, upoutání pozornosti evropských politiků pomocí prezentace konkrétních výsledků přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko a budoucnosti této spolupráce v rámci další perspektivy 2020+ bylo dosaženo pomocí projektu " VI Polsko - Česká odborná setkání ", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001457, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.“