Slavnostní ceremoniál Vítání občánků - v prosinci z důvodu pandemie ZRUŠENO!

IMGP7328.jpg S ohledem na epidemickou přestávku není věk dítěte limitován.


IMGP7339.jpg

(aktualizováno 24.11.2021)  

SLAVNOSTNÍ OBŘAD JE V PROSINCI Z DŮVODU PANDEMIE ZRUŠEN!

Také na rok 2021 město Karviná připravilo termíny velmi oblíbeného ceremoniálu Vítání občánků.

 Koronavirová epidemie zasahuje nejen do podmínek účasti na nich, ale i do samotného konání obřadu.

Na základě aktuálních protiepidemických opatření jsou povinni všichni účastníci obřadu předložit potvrzení o bezinfekčnosti. Navíc všichni přítomní, mimo dětí do dvou let věku (včetně), musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu.

Dotazy týkající se ceremoniálu, přihlášek, posunutí termínu a jiné Vám zodpoví na Odboru školství a rozvoje telefonicky na č. 596 387 488 nebo e-mailem vitaniobcanku@karvina_cz. 

Při písemné přihlášce je třeba oznámit:

  • jméno a příjmení dítěte a jeho datum narození, 
  • jméno a příjmení matky a otce, 
  • adresu, kam bude zaslána pozvánka v týdnu před konáním slavnostního obřadu,
  • telefonní kontakt.

Sdělením výše uvedených informací vydávají rodiče souhlas se zpracování osobních údajů za účelem zaslání pozvánek, vyhotovení pamětních listů a zápisu do pamětní knihy města.  

Během loňského roku město Karviná přivítalo nové občánky pouze během ledna, února a září. Pokud patříte mezi rodiče, kterým byl termín zrušen a máte-li zájem přivítat svého nového člena rodiny i v pozdějším věku, stačí se mailem nahlásit. Věk dítěte není limitován. Doufáme v příznivý budoucí vývoj epidemie a věříme, že další plánované termíny v roce 2021 uskuteční. S ohledem na mimořádný zájem o ceremoniál Vítání občánků se město rozhodlo posílit vypsané termíny o další dva dny. Konkrétně se jednalo o neděle 15.08 a 05.09.2021.

KZ_95x134_vítání 2021.jpg

Vítání občánků 2022_Stránka_1.jpg

Vítání občánků 2022_Stránka_2.jpg