Vyhodnocení 1. kola soutěže O knihu Karvinské hornické kolonie


Soutěžní 1. kolo bylo vyhlášeno 07.06.2019 u příležitosti oslav Dnů Karviné a ukončeno k 21.06.2019.

Počet odevzdaných platných formulářů je 121  (97 elektronicky + 24 v papírové podobě).

Počet správně vyplněných formulářů (za podmínky alespoň 12 správných odpovědí z celkem z 15, tj. získání minimálně 12 bodů z celkem 15 možných) je 100 (77 elektronicky + 23 v papírově podobě). Tímto zajímavým výsledkem došlo k vyčerpání všech určených cen pro 1. kolo a zároveň nemuselo ani dojít k losování.

Nejčastěji se chybovalo v otázkách 10, 8 a 6.

Níže uvádíme správně odpovědi:

1) Jak se nazývalo historické území, na kterém se nachází dnešní město Karviná?

a) Markrabství moravské - b) Lašské vévodství - c) Těšínské knížectví

 2) Jak se jmenoval šlechtický rod, který stál u založení Fryštátu?

a) Karvinští z Karviné - b) Münsterberkové - c) Piastovci

 3) Jaký název původně nesl kostel Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě?

a) sv. Barbory - b) sv. Václava - c) Nanebevzetí Panny Marie

 4) Kdy byl postaven dnes již neexistující zámek v Karviné-Ráji?

a) 15. století - b) 16. století - c) 17. století

 5) V jakém uměleckém stylu je postavena radniční věž na náměstí?

a) klasicistním - b) renesančním - c) barokním

6) Kde se v Karviné-Fryštátě nacházela synagoga?

a) Ve Fryštátě synagoga nikdy nebyla. - b) Na místě dnešního zimního stadionu. - c) Na ulici Fryštátské naproti budovy vězeňské správy.

 7) Kdy byla v Darkově oficiálně zahájena první lázeňská sezona?

a) 1826 - b) 1867 - c) 1873

8) V kterém roce navštívil Fryštát rakouský císař František Josef I.?

a) 1868 - b) 1880 - cnikdy

9) Kdy byla ve Fryštátě postavena železnice?

a) 1854 - b) 1880 - c) 1898

10) Jak se jmenoval první starosta Fryštátu po vzniku Československa (resp. po rozdělení Těšínska v roce 1920)?

a) Wacław Olszak - b) Kamil Krčmář - c) Antonín Krůta

11) V první polovině 19. století proslul hraběcí rod Larisch-Mönnichů chovem jednoho plemene ovcí, které je dodnes ceněno pro vysokou kvalitu vlny. O které plemeno se jednalo?

a) valaška - b) merino - c) leicester

12) Jaká událost ve světě se stala ve stejném roce, kdy v Karviné bylo objeveno uhlí?

a) objevení Austrálie - b) zrušení obchodu s otroky ve Velké Británii - c) vyhlášení Deklarace nezávislosti (USA)

 13) Kterému světci byl zasvěcen dřevěný kostel, který předcházel dnešnímu kostelu sv. Petra z Alkantary?

a) sv. Tomáši - b) sv. Hedvice - c) sv. Martinovi

 14) Jak se jmenovaly děti hraběcího manželského páru Jana a Olivie Larisch-Mönnichových, posledních majitelů zámků ve Fryštátě, Ráji a Solci?

a) Jindřich, Helena, Amálie, Vilemína a Eduard - b) Jindřich, Helena, Eduard, Jan a Mary - c) Jindřich, Eleonora, Eduard, Filip a Mary

15) Kdy byla postavena v Karviné (dnes městská část Karviná-Doly) radnice?

a) 1908 - b) 1912 - c) 1923

Další postup dle pravidel soutěže:

Do 30.06.2019 včetně bude zástupce Odboru školství a rozvoje kontaktovat všechny výherce, kteří si mohou vyzvednout výhru (knihu) v Městském informačním centru (MIC) na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě, tel: 596 318 620, od 01.07.2019 do 30.09.2019, a to na jméno, které výherce uvede kontaktující osobě. V MIC je nutné, aby se vyzvedávající na uvedené jméno prokázal a podpisem stvrdil převzetí ceny. (MIC bude předáno protokolem 100 ks knih včetně seznamu vyzvedávajících, a to do 30.06.)

Další kolo bude probíhat v září.